Thương hiệu: Pegasus

Lựa chọn
1 2 3 4 5 Next

Notice: Undefined variable: display_by in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 39
 • Mã SP: TM-OF550-22L
  Máy nén khí mini giảm âm PEGASUS TM-OF550-22L
  3.300.000
  3.600.000 VND
  -8%
  Máy nén khí mini giảm âm PEGASUS TM-OF550-22L
  Máy nén khí mini giảm âm PEGASUS TM-OF550-22L
  Giá bán: 3.300.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:6 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: TMV-0.12/8-70L
  Máy nén khí mini PEGASUS TM-V-0.12/8-70L
  5.500.000
  Máy nén khí mini PEGASUS TM-V-0.12/8-70L
  Máy nén khí mini PEGASUS TM-V-0.12/8-70L
  Giá bán: 5.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: TMV-0.25/8-70L
  Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8-70L
  6.700.000
  Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8-70L
  Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8-70L
  Giá bán: 6.700.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Máy nén khí mini dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-120L
  Giá bán: 7.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: TMV-0.17/8
  Máy nén khí mini PEGASUS TM-V-0.17/8-180L
  7.800.000
  8.100.000 VND
  -4%
  Máy nén khí mini PEGASUS TM-V-0.17/8-180L
  Máy nén khí mini PEGASUS TM-V-0.17/8-180L
  Giá bán: 7.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: TMV 0.25/12.5 1
  Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/12.5-120L
  8.000.000
  Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/12.5-120L
  Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/12.5-120L
  Giá bán: 8.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: TMV-0.17/8-70L
  Máy nén khí mini PEGASUS TM-V-0.17/8-70L
  6.500.000
  Máy nén khí mini PEGASUS TM-V-0.17/8-70L
  Máy nén khí mini PEGASUS TM-V-0.17/8-70L
  Giá bán: 6.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: TM-OF550-70L
  Máy nén khí mini PEGASUS TM-OF550-70L
  5.450.000
  Máy nén khí mini PEGASUS TM-OF550-70L
  Máy nén khí mini PEGASUS TM-OF550-70L
  Giá bán: 5.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:6 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Máy nén khí mini giảm âm PEGASUS TM-OF550-25L
  Giá bán: 2.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:6 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: TMV-0.25/12.5
  Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/12.5-180L
  9.300.000
  Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/12.5-180L
  Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/12.5-180L
  Giá bán: 9.300.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: TMW-0.36/8-180L
  Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/8-180L
  9.800.000
  Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/8-180L
  Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/8-180L
  Giá bán: 9.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: TMV-0.36
  Máy nén khí Pegasus TM-V-0.36/8-180L
  10.200.000
  Máy nén khí Pegasus TM-V-0.36/8-180L
  Máy nén khí Pegasus TM-V-0.36/8-180L
  Giá bán: 10.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: TMW-1.0/8
  Máy nén khí PEGASUS TM-W-1.0/8-330L
  18.900.000
  Máy nén khí PEGASUS TM-W-1.0/8-330L
  Máy nén khí PEGASUS TM-W-1.0/8-330L
  Giá bán: 18.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: TMV-1.05/12.5
  Máy nén khí PEGASUS TM-V-1.05/12.5-500L
  22.900.000
  Máy nén khí PEGASUS TM-V-1.05/12.5-500L
  Máy nén khí PEGASUS TM-V-1.05/12.5-500L
  Giá bán: 22.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Máy nén khí đầu nổ chạy xăng PEGASUS TM-V-0.25/8-100L
  Giá bán: 8.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
Lựa chọn
1 2 3 4 5 Next

Lọc sản phẩm

Sản phẩm đã xem

  CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI YÊN PHÁT

  Trụ sở chính

  Trụ sở chính:

  Số nhà 8B, Ngõ 109, Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

  Điện thoại : 0243 792 5077 | 0967 998 982

  Website: YENPHAT.COM

  Email: info@kumisai.vn

  Văn phòng công ty tại Hà Nội

  VPGD tại Hà Nội:

  Số 124 Đường Trần Hữu Dực, tòa nhà Thông Tấn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

  Điện thoại : 0965 327 282 | 0987 779 682

  Website: YENPHAT.COM

  Email: info@kumisai.vn

  Chi nhánh Hồ Chí Minh

  VPGD tại TP.HCM:

  54/18 đường số 21, phường 8, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

  Điện thoại : 0985 626 307 | 0917 430 282

  Website: YENPHAT.COM

  Email: info@kumisai.vn

  Hỗ trợ online 8:00 - 18:00 | Đặt hàng online 24.24
  Hỗ trợ nhanh 24/24: 0965 327 282
  icon
  TP.HN:

  0985 626 307 - 0965 327 282

  TP.HCM:

  0917 430 282 - 0987 661 782

  icon

  Email: info@kumisai.vn