Thương hiệu: Palada

Lựa chọn
1 2 3 4 5 6 Next

Notice: Undefined variable: display_by in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 39
 • Mã SP: 22M58-11T4
  Máy rửa xe Palada 22M58-11T4
  Liên hệ
  Máy rửa xe Palada 22M58-11T4
  Máy rửa xe Palada 22M58-11T4
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD3600psi
  Máy bơm rửa xe Palada 20M36-7.5T4
  15.800.000
  Máy bơm rửa xe Palada 20M36-7.5T4
  Máy bơm rửa xe Palada 20M36-7.5T4
  Giá bán: 15.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD2007
  Máy chà sàn ngồi lái Palada PD 2007
  145.300.000
  185.000.000 VND
  -21%
  Máy chà sàn ngồi lái Palada PD 2007
  Máy chà sàn ngồi lái Palada PD 2007
  Giá bán: 145.300.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD70C
  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C
  31.500.000
  36.582.000 VND
  -14%
  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C
  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70C
  Giá bán: 31.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PA75500
  Máy nén khí Palada PA-75500
  16.215.000
  19.950.000 VND
  -19%
  Máy nén khí Palada PA-75500
  Máy nén khí Palada PA-75500
  Giá bán: 16.215.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PA10300A
  Máy nén khí Palada PA-10300A
  16.905.000
  18.365.000 VND
  -8%
  Máy nén khí Palada PA-10300A
  Máy nén khí Palada PA-10300A
  Giá bán: 16.905.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD2AE
  Máy chà sàn Palada PD2AE
  11.299.000
  13.195.000 VND
  -14%
  Máy chà sàn Palada PD2AE
  Máy chà sàn Palada PD2AE
  Giá bán: 11.299.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Máy chà sàn - thảm công nghiệp Palada PD2A-1
  Giá bán: 10.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD50C
  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-50C
  29.500.000
  35.648.000 VND
  -17%
  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-50C
  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-50C
  Giá bán: 29.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PA200500
  Máy nén khí Palada PA-200500
  36.800.000
  41.350.000 VND
  -11%
  Máy nén khí Palada PA-200500
  Máy nén khí Palada PA-200500
  Giá bán: 36.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Máy chà sàn công nghiệp Palada PD 1A
  Giá bán: 10.688.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD2A
  Máy chà sàn liên hợp Palada PD2A
  26.300.000
  28.500.000 VND
  -8%
  Máy chà sàn liên hợp Palada PD2A
  Máy chà sàn liên hợp Palada PD2A
  Giá bán: 26.300.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD2A
  Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A
  26.600.000
  29.500.000 VND
  -10%
  Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A
  Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Palada PD2A
  Giá bán: 26.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD 201
  Máy chà sàn liên hợp mini Palada PD201
  20.200.000
  26.300.000 VND
  -23%
  Máy chà sàn liên hợp mini Palada PD201
  Máy chà sàn liên hợp mini Palada PD201
  Giá bán: 20.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PDT201
  Máy chà sàn liên hợp mini Palada PDT201
  20.200.000
  26.300.000 VND
  -23%
  Máy chà sàn liên hợp mini Palada PDT201
  Máy chà sàn liên hợp mini Palada PDT201
  Giá bán: 20.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD50D
  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-50D
  38.500.000
  46.850.000 VND
  -18%
  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-50D
  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-50D
  Giá bán: 38.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD70D
  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70D
  44.600.000
  49.850.000 VND
  -11%
  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70D
  Máy chà sàn liên hợp Palada PD-70D
  Giá bán: 44.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD 30
  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD30
  2.900.000
  3.250.000 VND
  -11%
  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD30
  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD30
  Giá bán: 2.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD1A
  Máy chà sàn Palada PD1A-1
  10.680.000
  Máy chà sàn Palada PD1A-1
  Máy chà sàn Palada PD1A-1
  Giá bán: 10.680.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD 30A
  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 30A
  3.200.000
  3.580.000 VND
  -11%
  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 30A
  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 30A
  Giá bán: 3.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD1AE
  Máy chà sàn Palada PD1AE
  10.880.000
  12.360.000 VND
  -12%
  Máy chà sàn Palada PD1AE
  Máy chà sàn Palada PD1AE
  Giá bán: 10.880.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 80
  Giá bán: 6.570.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD002
  Máy chà sàn Palada PD-002
  9.200.000
  13.700.000 VND
  -33%
  Máy chà sàn Palada PD-002
  Máy chà sàn Palada PD-002
  Giá bán: 9.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Máy hút bụi công nghiệp Palada PD802J-3
  Giá bán: 9.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD004
  Máy chà sàn tạ Palada PD 004
  10.450.000
  Máy chà sàn tạ Palada PD 004
  Máy chà sàn tạ Palada PD 004
  Giá bán: 10.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD602Q
  Máy hút bụi nhà xưởng Palada PD60-2Q
  5.200.000
  5.580.000 VND
  -7%
  Máy hút bụi nhà xưởng Palada PD60-2Q
  Máy hút bụi nhà xưởng Palada PD60-2Q
  Giá bán: 5.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:19 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD602H
  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD602H
  5.250.000
  5.890.000 VND
  -11%
  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD602H
  Máy hút bụi công nghiệp Palada PD602H
  Giá bán: 5.250.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:20 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PA750500
  Máy nén khí Palada PA-750500
  16.215.000
  19.360.000 VND
  -16%
  Máy nén khí Palada PA-750500
  Máy nén khí Palada PA-750500
  Giá bán: 16.215.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PA150500
  Máy nén khí Palada PA-150500
  30.820.000
  36.550.000 VND
  -16%
  Máy nén khí Palada PA-150500
  Máy nén khí Palada PA-150500
  Giá bán: 30.820.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: PD80A
  Máy hút bụi nước công nghiệp Palada PD 80A
  8.000.000
  8.570.000 VND
  -7%
  Máy hút bụi nước công nghiệp Palada PD 80A
  Máy hút bụi nước công nghiệp Palada PD 80A
  Giá bán: 8.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
Lựa chọn
1 2 3 4 5 6 Next
Sản phẩm đã xem

  CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI YÊN PHÁT

  Văn phòng giao dịch:

  Tổ 15,P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội (Cách Cung điền kinh Mỹ Đình 500m)

  Điện thoại : 024 37925076 | 0972 882 886

  Website: yenphat.com

  Email: yenphatkd@gmail.com

  Trụ sở chính:

  Số nhà 8b, Ngõ 109 Quan Nhân, P. Nhân chính, Q.Thanh xuân, TP.Hà Nội

  Điện thoại :0989 937 282

  Website: yenphat.com

  Email: yenphatkd@gmail.com

  Chi nhánh Hồ Chí Minh:

  Điện thoại : 0917 430 282 | 09666 31546 | 09123 70 282

  Website: yenphat.com

  Email: yenphatkd@gmail.com