Thương hiệu: Kungfu Clean

Lựa chọn
1 2 3 4 Next

Notice: Undefined variable: display_by in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 39
 • Mã SP: KF 88
  Máy chà sàn Kungfu Clean KF88
  8.800.000
  Máy chà sàn Kungfu Clean KF88
  Máy chà sàn Kungfu Clean KF88
  Giá bán: 8.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: HC175
  Máy chà sàn - thảm công nghiệp Kungfu Clean HC 175
  8.500.000
  11.372.000 VND
  -25%
  Máy chà sàn - thảm công nghiệp Kungfu Clean HC 175
  Máy chà sàn - thảm công nghiệp Kungfu Clean HC 175
  Giá bán: 8.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KF175
  Máy chà sàn - thảm công nghiệp Kungfu Clean KF 175
  8.500.000
  11.372.000 VND
  -25%
  Máy chà sàn - thảm công nghiệp Kungfu Clean KF 175
  Máy chà sàn - thảm công nghiệp Kungfu Clean KF 175
  Giá bán: 8.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: BD 1AE
  Máy chà sàn Kungfu Clean BD1AE
  10.500.000
  Máy chà sàn Kungfu Clean BD1AE
  Máy chà sàn Kungfu Clean BD1AE
  Giá bán: 10.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: BD 1A
  Máy chà sàn Kungfu Clean BD1A
  10.000.000
  Máy chà sàn Kungfu Clean BD1A
  Máy chà sàn Kungfu Clean BD1A
  Giá bán: 10.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KF523
  Máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean KF 523
  10.000.000
  11.260.000 VND
  -11%
  Máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean KF 523
  Máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean KF 523
  Giá bán: 10.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: HC523
  Máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean HC 523
  10.000.000
  11.260.000 VND
  -11%
  Máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean HC 523
  Máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean HC 523
  Giá bán: 10.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KF522
  Máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean KF 522
  8.500.000
  10.890.000 VND
  -22%
  Máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean KF 522
  Máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean KF 522
  Giá bán: 8.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: BD 2AE
  Máy chà sàn Kungfu Clean BD2AE
  10.500.000
  13.276.000 VND
  -21%
  Máy chà sàn Kungfu Clean BD2AE
  Máy chà sàn Kungfu Clean BD2AE
  Giá bán: 10.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: HC522
  Máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean HC 522
  9.200.000
  10.890.000 VND
  -16%
  Máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean HC 522
  Máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean HC 522
  Giá bán: 9.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: LC602SF
  Máy giặt thảm Kungfu Clean LC-602SF
  14.200.000
  Máy giặt thảm Kungfu Clean LC-602SF
  Máy giặt thảm Kungfu Clean LC-602SF
  Giá bán: 14.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KF50D
  Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF-50D
  38.500.000
  45.931.000 VND
  -16%
  Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF-50D
  Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF-50D
  Giá bán: 38.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: BD 2A
  Máy chà sàn - thảm công nghiệp Kungfu Clean BD2A
  10.000.000
  13.917.000 VND
  -28%
  Máy chà sàn - thảm công nghiệp Kungfu Clean BD2A
  Máy chà sàn - thảm công nghiệp Kungfu Clean BD2A
  Giá bán: 10.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KF 70D
  Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF-70D
  44.600.000
  52.345.000 VND
  -15%
  Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF-70D
  Máy chà sàn liên hợp Kungfu Clean KF-70D
  Giá bán: 44.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KF004
  Máy chà sàn tạ Kungfu Clean KF 004
  11.000.000
  12.915.000 VND
  -15%
  Máy chà sàn tạ Kungfu Clean KF 004
  Máy chà sàn tạ Kungfu Clean KF 004
  Giá bán: 11.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
Lựa chọn
1 2 3 4 Next
Sản phẩm đã xem

  CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI YÊN PHÁT

  Văn phòng công ty tại Hà Nội

  Văn phòng giao dịch:

  Tổ 15,P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội (Cách Cung điền kinh Mỹ Đình 500m)

  Điện thoại : 024 37925076 | 0961 071 282

  Website: YENPHAT.COM

  Email: info@kumisai.vn

  Trụ sở chính

  Trụ sở chính:

  Số nhà 8b, Ngõ 109 Quan Nhân, P. Nhân chính, Q.Thanh xuân, TP.Hà Nội

  Điện thoại :0989 937 282 | 0965 327 282

  Website: YENPHAT.COM

  Email: info@kumisai.vn

  Chi nhánh Hồ Chí Minh

  Chi nhánh Hồ Chí Minh:

  Điện thoại : 0917 430 282 | 09666 31546 | 09123 70 282

  Website: YENPHAT.COM

  Email: info@kumisai.vn

  Hỗ trợ online 8:00 - 18:00 | Đặt hàng online 24/24
  icon
  TP.HN :

  0965 327 282 - 0986 652 550

  0967 998 982 - 09123 70 282

  TP.HCM: 0917 430 282 - 0966 631 546

  icon

  Email: info@kumisai.vn