Thương hiệu: Calypso

Lựa chọn

Notice: Undefined variable: display_by in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 39
 • Mã SP: G4000 OH
  Máy phun cao áp lực Karcher G 4000 OH
  27.500.000
  Máy phun cao áp lực Karcher G 4000 OH
  Máy phun cao áp lực Karcher G 4000 OH
  Giá bán: 27.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: ML3 600A
  Kích cá sấu 3 Tấn (1 Pistong) ML3-600-A
  Liên hệ
  Kích cá sấu 3 Tấn (1 Pistong) ML3-600-A
  Kích cá sấu 3 Tấn (1 Pistong) ML3-600-A
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: HD6/16-4MX Plus
  Máy phun cao áp lực Karcher HD 6/16-4MX Plus
  90.800.000
  Máy phun cao áp lực Karcher HD 6/16-4MX Plus
  Máy phun cao áp lực Karcher HD 6/16-4MX Plus
  Giá bán: 90.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: HDS 10/20-4M
  Máy phun cao áp lực Karcher HDS 10/20-4M *KAP
  53.500.000
  Máy phun cao áp lực Karcher HDS 10/20-4M *KAP
  Máy phun cao áp lực Karcher HDS 10/20-4M *KAP
  Giá bán: 53.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: 6/12-4C*EU
  Máy phun cao áp lực Karcher 6/12-4C*EU
  63.000.000
  Máy phun cao áp lực Karcher 6/12-4C*EU
  Máy phun cao áp lực Karcher 6/12-4C*EU
  Giá bán: 63.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Máy phun cao áp lực Karcher HDS 2000 Super
  Giá bán: 9.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: HD 10/25-4S
  Máy phun cao áp lực Karcher HD 10/25-4S
  9.250.000
  11.372.000 VND
  -19%
  Máy phun cao áp lực Karcher HD 10/25-4S
  Máy phun cao áp lực Karcher HD 10/25-4S
  Giá bán: 9.250.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Máy phun rửa cao áp lực Karcher K2.420 Air Con
  Giá bán: 9.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Máy rửa xe gia đình mini Karcher K2.18
  Giá bán: 10.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: 780 C
  Máy chấm công Tintech 780C
  4.750.000
  5.200.000 VND
  -9%
  Máy chấm công Tintech 780C
  Máy chấm công Tintech 780C
  Giá bán: 4.750.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: 4000TIDC
  Máy chấm công vân tay Tintech 4000TID-C
  2.550.000
  3.560.000 VND
  -28%
  Máy chấm công vân tay Tintech 4000TID-C
  Máy chấm công vân tay Tintech 4000TID-C
  Giá bán: 2.550.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: QR-6560
  Máy chấm công thẻ giấy SEIKO QR-6560
  2.100.000
  3.380.000 VND
  -38%
  Máy chấm công thẻ giấy SEIKO QR-6560
  Máy chấm công thẻ giấy SEIKO QR-6560
  Giá bán: 2.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: O-200P
  Máy chấm công thẻ giấy Osin O-200P
  3.900.000
  5.570.000 VND
  -30%
  Máy chấm công thẻ giấy Osin O-200P
  Máy chấm công thẻ giấy Osin O-200P
  Giá bán: 3.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: RJ550
  Máy chấm công Ronald Jack RJ 550
  3.850.000
  Máy chấm công Ronald Jack RJ 550
  Máy chấm công Ronald Jack RJ 550
  Giá bán: 3.850.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: X938
  Máy chấm công Tintech X938
  4.000.000
  5.500.000 VND
  -27%
  Máy chấm công Tintech X938
  Máy chấm công Tintech X938
  Giá bán: 4.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE-268
  Giá bán: 3.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: RJ-880
  Máy chấm công Ronald Jack RJ-880
  5.250.000
  Máy chấm công Ronald Jack RJ-880
  Máy chấm công Ronald Jack RJ-880
  Giá bán: 5.250.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: uFace 602
  Máy chấm công bằng khuôn mặt uFace 602
  4.900.000
  7.530.000 VND
  -35%
  Máy chấm công bằng khuôn mặt uFace 602
  Máy chấm công bằng khuôn mặt uFace 602
  Giá bán: 4.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: Mita007
  Máy chấm công Mita 007
  66.590.000
  Máy chấm công Mita 007
  Máy chấm công Mita 007
  Giá bán: 66.590.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: FA113
  Máy chấm công Tintech FA-113
  60.599.000
  Máy chấm công Tintech FA-113
  Máy chấm công Tintech FA-113
  Giá bán: 60.599.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: U-2200N
  Máy chấm công Umei U-2200N
  50.350.000
  Máy chấm công Umei U-2200N
  Máy chấm công Umei U-2200N
  Giá bán: 50.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: VF300
  Máy chấm công Ronald jack VF300
  Liên hệ
  Máy chấm công Ronald jack VF300
  Máy chấm công Ronald jack VF300
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: X628CID
  Máy chấm công Ronald Jack X628C-ID
  48.990.000
  Máy chấm công Ronald Jack X628C-ID
  Máy chấm công Ronald Jack X628C-ID
  Giá bán: 48.990.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: D2
  Máy chấm công vân tay ZKTeco D2
  132.580.000
  Máy chấm công vân tay ZKTeco D2
  Máy chấm công vân tay ZKTeco D2
  Giá bán: 132.580.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: WSE-2600D
  Máy Thẻ Giấy Wise Eye WSE-2600D
  85.690.000
  Máy Thẻ Giấy Wise Eye WSE-2600D
  Máy Thẻ Giấy Wise Eye WSE-2600D
  Giá bán: 85.690.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:18 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: CSC 220 7.5
  Máy rửa xe nước nóng Calypso CSC 220-7.5
  Liên hệ
  Máy rửa xe nước nóng Calypso CSC 220-7.5
  Máy rửa xe nước nóng Calypso CSC 220-7.5
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: SC 200 7.5
  Máy rửa xe nước nóng Calypso SC/200 7.5
  Liên hệ
  Máy rửa xe nước nóng Calypso SC/200 7.5
  Máy rửa xe nước nóng Calypso SC/200 7.5
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
Lựa chọn
Sản phẩm đã xem

  CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI YÊN PHÁT

  Văn phòng giao dịch:

  Tổ 15,P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội (Cách Cung điền kinh Mỹ Đình 500m)

  Điện thoại : 024 37925076 | 0972 882 886

  Website: yenphat.com

  Email: yenphatkd@gmail.com

  Trụ sở chính:

  Số nhà 8b, Ngõ 109 Quan Nhân, P. Nhân chính, Q.Thanh xuân, TP.Hà Nội

  Điện thoại :0989 937 282

  Website: yenphat.com

  Email: yenphatkd@gmail.com

  Chi nhánh Hồ Chí Minh:

  Điện thoại : 0917 430 282 | 09666 31546 | 09123 70 282

  Website: yenphat.com

  Email: yenphatkd@gmail.com