Do not Copy

Thương hiệu: 007

Lựa chọn
1 2 3 4 5 6 7 Next

Notice: Undefined variable: display_by in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 39
 • Mã SP: APS 200RCK
  Buồng phản ứng Airocide APS-200RCK
  3.740.000
  4.100.000 VND
  -9%
  Buồng phản ứng Airocide APS-200RCK
  Buồng phản ứng Airocide APS-200RCK
  Giá bán: 3.740.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: SM AP320CAV
  Máy lọc không khí Shimono SM-AP320CAV
  4.690.000
  5.990.000 VND
  -22%
  Máy lọc không khí Shimono SM-AP320CAV
  Máy lọc không khí Shimono SM-AP320CAV
  Giá bán: 4.690.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: GXJ009
  Máy lọc không khí GX J009
  790.000
  850.000 VND
  -7%
  Máy lọc không khí GX J009
  Máy lọc không khí GX J009
  Giá bán: 790.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:6 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: Air Purifier
  Máy lọc không khí Medisana Air Purifier
  2.950.000
  3.890.000 VND
  -24%
  Máy lọc không khí Medisana Air Purifier
  Máy lọc không khí Medisana Air Purifier
  Giá bán: 2.950.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: SM AP200G
  Máy lọc không khí Shimono SM-AP200G
  3.090.000
  3.590.000 VND
  -14%
  Máy lọc không khí Shimono SM-AP200G
  Máy lọc không khí Shimono SM-AP200G
  Giá bán: 3.090.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: APS 200PM2.5RCK
  Buồng phản ứng Airocide APS-200PM2.5RCK
  4.290.000
  4.720.000 VND
  -9%
  Buồng phản ứng Airocide APS-200PM2.5RCK
  Buồng phản ứng Airocide APS-200PM2.5RCK
  Giá bán: 4.290.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: HT AP12
  Máy lọc không khí Hatari HT-AP12
  3.800.000
  5.000.000 VND
  -24%
  Máy lọc không khí Hatari HT-AP12
  Máy lọc không khí Hatari HT-AP12
  Giá bán: 3.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: TP 361
  Máy lọc không khí Yakyo TP-361
  4.717.000
  6.290.000 VND
  -25%
  Máy lọc không khí Yakyo TP-361
  Máy lọc không khí Yakyo TP-361
  Giá bán: 4.717.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KJ420F-B01
  Máy lọc không khí Aosmith KJ420F-B01
  15.180.000
  16.800.000 VND
  -10%
  Máy lọc không khí Aosmith KJ420F-B01
  Máy lọc không khí Aosmith KJ420F-B01
  Giá bán: 15.180.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: AC 150
  Máy lọc không khí Delonghi AC150
  9.490.000
  11.764.000 VND
  -19%
  Máy lọc không khí Delonghi AC150
  Máy lọc không khí Delonghi AC150
  Giá bán: 9.490.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: AC 75
  Máy lọc không khí Delonghi AC75
  4.780.000
  5.671.000 VND
  -16%
  Máy lọc không khí Delonghi AC75
  Máy lọc không khí Delonghi AC75
  Giá bán: 4.780.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: CAC AD1210 FW
  Máy lọc không khí Cuckoo CAC-AD1210FW
  6.490.000
  11.000.000 VND
  -41%
  Máy lọc không khí Cuckoo CAC-AD1210FW
  Máy lọc không khí Cuckoo CAC-AD1210FW
  Giá bán: 6.490.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: EAC 315
  Máy lọc không khí Electrolux EAC315
  6.290.000
  7.500.000 VND
  -16%
  Máy lọc không khí Electrolux EAC315
  Máy lọc không khí Electrolux EAC315
  Giá bán: 6.290.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: TK ED12AF
  Máy lọc không khí và hút ẩm Taka TK-ED12AF
  2.990.000
  3.500.000 VND
  -15%
  Máy lọc không khí và hút ẩm Taka TK-ED12AF
  Máy lọc không khí và hút ẩm Taka TK-ED12AF
  Giá bán: 2.990.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
 • Mã SP: GXJ020
  Máy lọc không khí GX J020
  1.050.000
  1.200.000 VND
  -13%
  Máy lọc không khí GX J020
  Máy lọc không khí GX J020
  Giá bán: 1.050.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:6 tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/yenphat.com/public_html/template_cache/brand_page.d657241296bdb184a5d5504885ebfa5d.php on line 191
  Khuyến mại:
Lựa chọn
1 2 3 4 5 6 7 Next
Sản phẩm đã xem

  CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI YÊN PHÁT

  Văn phòng công ty tại Hà Nội

  Văn phòng giao dịch:

  Tòa nhà A14, Ngõ 3/10 Đường Liên Cơ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

  Điện thoại : 024 37925076 | 0961 071 282

  Website: YENPHAT.COM

  Email: info@kumisai.vn

  Trụ sở chính

  Trụ sở chính:

  Số nhà 8b, Ngõ 109 Quan Nhân, P. Nhân chính, Q.Thanh xuân, TP.Hà Nội

  Điện thoại :0989 937 282 | 0965 327 282

  Website: YENPHAT.COM

  Email: info@kumisai.vn

  Chi nhánh Hồ Chí Minh

  Chi nhánh Hồ Chí Minh:

  Số 409/44 Nguyễn Oanh, P.17, Q. Gò Vấp (Số 28B - Đường số 7 cũ)

  Điện thoại : 0917 430 282 | 09666 31546 | 09123 70 282

  Website: YENPHAT.COM

  Email: info@kumisai.vn