banner banner banner
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Online: 17
Số lượt truy cập: 3568861
Bộ đàm cầm tay Chierda CD-260

Bộ đàm cầm tay Chierda CD-260

Giá: 67 $ = 1.407.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3102

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3102

Giá: 69 $ = 1.430.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 (VHF)

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 (VHF)

Giá: 69 $ = 1.432.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3000

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3000

Giá: 71 $ = 1.480.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy bộ đàm - Máy bộ đàm Kenwood TK-3290

Máy bộ đàm - Máy bộ đàm Kenwood TK-3290

Giá: 72 $ = 1.500.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Máy Bộ Đàm Kenwood TK-118

Máy Bộ Đàm Kenwood TK-118

Giá: 74 $ = 1.550.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

 Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 (VHF)

Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 (VHF)

Giá: 78 $ = 1.632.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500s (UHF)

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500s (UHF)

Giá: 79 $ = 1.656.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 (UHF)

Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 (UHF)

Giá: 80 $ = 1.676.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2102 (VHF-4W) (SP MỚI 2012)

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2102 (VHF-4W) (SP MỚI 2012)

Giá: 81 $ = 1.684.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Eastbright (EB-5118)

Bộ đàm cầm tay Eastbright (EB-5118)

Giá: 83 $ = 1.735.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2307 (VHF)

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2307 (VHF)

Giá: 84 $ = 1.750.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3207G

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3207G

Giá: 86 $ = 1.800.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-U100/ TK-3000

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-U100/ TK-3000

Giá: 88 $ = 1.848.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

 Bộ đàm cầm tay Hongda HD-A88

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-A88

Giá: 88 $ = 1.848.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Eastbright (EB-8118)

Bộ đàm cầm tay Eastbright (EB-8118)

Giá: 89 $ = 1.863.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

 Bộ đàm cầm tay iCOM IC - V83

Bộ đàm cầm tay iCOM IC - V83

Giá: 93 $ = 1.950.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay HONG DA (CD-260)

Bộ đàm cầm tay HONG DA (CD-260)

Giá: 93 $ = 1.950.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3302 (UHF-4W) (SP MỚI 2012)

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3302 (UHF-4W) (SP MỚI 2012)

Giá: 94 $ = 1.960.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay iCOM IC - V87

Bộ đàm cầm tay iCOM IC - V87

Giá: 94 $ = 1.956.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

 Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 (UHF)

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 (UHF)

Giá: 94 $ = 1.971.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-4200g

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-4200g

Giá: 95 $ = 1.980.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay iCOM IC-V82

Bộ đàm cầm tay iCOM IC-V82

Giá: 100 $ = 2.100.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-668

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-668

Giá: 100 $ = 2.100.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Máy bộ đàm Kenwood TK-P701

Máy bộ đàm Kenwood TK-P701

Giá: 100 $ = 2.100.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2107

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2107

Giá: 106 $ = 2.215.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Hongda CD-360

Bộ đàm cầm tay Hongda CD-360

Giá: 107 $ = 2.230.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm FEIDAXIN FD-780

Bộ đàm FEIDAXIN FD-780

Giá: 107 $ = 2.236.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Bộ đàm FEIDAXIN FD-268B

Bộ đàm FEIDAXIN FD-268B

Giá: 107 $ = 2.232.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3209

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3209

Giá: 108 $ = 2.250.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

 Bộ đàm cầm tay Eastbright (EB-3107)

Bộ đàm cầm tay Eastbright (EB-3107)

Giá: 108 $ = 2.250.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm FEIDAXIN FD-99

Bộ đàm FEIDAXIN FD-99

Giá: 108 $ = 2.250.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Bộ đàm FEIDAXIN FD-6288

Bộ đàm FEIDAXIN FD-6288

Giá: 108 $ = 2.250.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2000 (VHF)

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2000 (VHF)

Giá: 109 $ = 2.280.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3307 (UHF)

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3307 (UHF)

Giá: 112 $ = 2.340.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2207G

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2207G

Giá: 112 $ = 2.348.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-A88

Bộ đàm cầm tay Hongda HD-A88

Giá: 112 $ = 2.350.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Bộ đàm cầm tay Eastbright (BBT-889)

Bộ đàm cầm tay Eastbright (BBT-889)

Giá: 112 $ = 2.350.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm FEIDAXIN FD-2107

Bộ đàm FEIDAXIN FD-2107

Giá: 112 $ = 2.343.000 vnd

Bảo Hành: 18 tháng

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2302 (VHF-5W) (SP MỚI 2012)

Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2302 (VHF-5W) (SP MỚI 2012)

Giá: 113 $ = 2.360.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

 Bộ đàm cầm tay HYT TC-368S (UHF)

Bộ đàm cầm tay HYT TC-368S (UHF)

Giá: 114 $ = 2.386.000 vnd

Bảo Hành: 12 tháng

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-4200i

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-4200i

Giá: 114 $ = 2.390.000 vnd

Bảo Hành: 24 tháng

Page    1   2   3  
Hỗ trợ trực tuyến
0985 6263 07
0912 370 282
Quốc Hòa
 • 0912370282
  (04) 62861514 - 101
 • Quốc Toàn
 • 0932 357 355
  0462861514 - 102
 • Hương Trà
 • 098 5721 706
  (04) 62861513 - 108
 • Diệu Linh
 • 0985 626307
  (04) 62861514 - 103
 • Linh Linh

 • 04 62861514 - 107
 • HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  Skype

  My status
  Diệu Linh
  0985 626307 | 04 62861514


  Quốc Chinh
  09123 70282 | 04 62861514


  Văn Đỉnh
  0936 006 026 | 04 62861514


  Văn Anh
  0963 435 237 / 04 6286 1514